Lysmester’n AS

Tjenester

Ved siden av servicearbeider på de fleste typer anlegg, utfører vi også

  • Industrianlegg
  • Butikk og kontorinstallasjoner
  • Boliginstallasjoner
  • Rehabilitering av boliger
  • Belysningsanlegg
  • Vei og gatelys
  • Tele og data nett (Autorisert i Post og Teletilsynet)
  • Brannvarslingsanlegg (Sentral Godkjenning)
  • Nødlysanlegg (Sentral Godkjenning)
  • El sjekk og Internkontroll for Kunder (IKK)